Yalın Üretimde Modüler Uygulamaların 7 Avantajı

Süpermarket Rafları

Modüler çözümler sizi niçin ileriye taşır  isimli yazımıza ek olarak, modüler sistemlerin başlıca faydalarından bazılarına ve değişen üretim dinamikleri süreçleri ile iş yerinde genişleme ihtiyaçlarına karşılık verecek özelliklere bir göz atıyoruz. İşletmenizi süreç gelişimleri, teknoloji ve çalışma tarzları konusunda “gelecekteki gelişmelerden etkilenmeyecek” bir noktaya taşıyarak kalite yönetimi ve tamamlanma zamanı konusundaki taleplerin karşılanmasına yardımcı olacak çözümler.

 

  1. Aksamanın asgari seviyeye çekilmesi

Modüler uygulamaların yapımı, kontrollü ortamımızda tamamlanıp kuruluma hazır olarak teslim edildikleri için çözümlerin yapım aşamasının yaklaşık %80’i size ait fabrika alanı kullanılmadan gerçekleştirilir ve bu sayede fire ve aksamalar azaltılırken, genel güvenlik de arttırılmış olur. Çalışmakta olan bir tesis için tesis içinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin azaltılması oldukça önemli bir avantajdır. Tesis içi faaliyetlerin ve karmaşanın önemli ölçüde azaltılarak kalite yönetiminin tüm süreç boyunca daha yüksek düzeylere çekilmesi, sürdürülebilir, yenilikçi, maliyet-etkin ve yüksek kaliteli çözümleri beraberinde getirir.

 

  1. Entegrasyon

Modüler uygulamalar, mevcut modüler ünitelerin marka ve estetik görünümü ile uyumlu olacak biçimde tasarlanabilir. Kurulumları tamamlandıktan sonra mevcut ünitelerden ayrılmaları neredeyse imkansızdır. Modüler çözümlerin sökülüp, tekrar kullanım amacıyla yeniden yapılandırılabilmeleri yeniden kullanım seçenekleri açısından daha büyük esneklik sağlar. Bu, ham madde talebinin düşmesini ve depolama için gereken alan miktarının asgari seviyelere çekilmesini beraberinde getirir. Modüler çözümlerimiz, mevcut görsel yönetim ve üretim içi uygulamaları ile uyacak biçimde renk kodlu olarak da düzenlenebilir.

kanban-rack

 

3. Fire azaltma

Geleneksel üretim, büyük palet veya konteynerler ile envanter yığınları ile çalışmayı gerektirir ve doğası gereği çok fazla fire yaratır. Stoğu sürekli ikmal etmek amacıyla bantın kenarına yerleştirilmiş parça süpermarketlerinin ve belirli öğelerin bant kenarına belirli sayılarda taşınması amacıyla tasarlanmış uyarlanabilir arabaların kullanımı firenin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Parti halinde teslimat konusunda ölçek ekonomisi, tam zamanında bant kenarı ikmalinin son derece verimli olmasını sağlar. Modüler uygulamaların uyarlanabilir ve esnek niteliği, fireli süreçleri azaltmak amacıyla istenildiği zaman değişiklik yapmak mümkün olduğu için sürekli iyileştirmeyi de destekler.

 

4. Katma değer


kanban-workstationEtkin modüler sistemler, maliyet tasarruflarını beraberinde getirir. Sadece birkaç gün içinde kurulabilecekleri gibi, kademeli bir yaklaşımla da tesis edilebilir ve bu sayede, kurulum süreci çok daha hızlı ve etkili olur. Sistemin yeniden yapılandırılabilir, taşınabilir ve uyarlanabilir nitelikte olması, tasarıma ve kullanıma bağlı olarak sistem satın alındıktan sonraki dönemde para tasarrufu yapılmasını ve katma değer üretilmesini sağlayabilir. Bu, üreticilerin uzun vadede üretim ve depolama için gereken alanı optimize ederek alandan ve genişletme maliyetlerinden tasarruf etmelerine olanak tanır.

 

5. Verimliliğin teşvik edilmesi

Modüler çözümler, çevre ile ilgili faydalar ve sürdürülebilirlik sunar. Örneğin, modüler ve uyarlanabilir iş istasyonlarının, arabaların ve bant kenarı depolamanın kullanılması, her şeyin verimli ve ergonomik çalışmayı teşvik edecek şekilde tasarlandığı yüksek düzeyde etkili bir üretim ortamının yaratılmasına yardımcı olur. Üretim sürecindeki iş akışları, modüler sistemimiz ile yapılan ergonomik iş istasyonları ve arabaların sürece dahil edilmesi sayesinde kusursuz ilerliyor. Montaj süreçleri, maksimum güvenlik ve verimlilik için doğru yükseklikte yürütülebiliyor.

 

6. Çalışma alanının geri kazanılması

Modüler kurulumlar, çalışma alanının saha kullanım alanı azaltma esnekliğine sahip. Ayrıca, geleneksel malzemelerle üretilen yapı veya çözümlere göre daha hafif ve uygulanması daha hızlı. Üreticiler değişen koşul ve taleplere daha kolay yanıt verebildikleri için müşterilerine daha fazla esneklik sunabiliyorlar.

Modüler çözümler, değerli çalışma alanının geri kazanılması için kolaylıkla yeniden yapılandırılabilir ve kazanılan alan, yeni teknolojilere ev sahipliği yapabilir veya iş yerini estetik açıdan geliştirme amacıyla kullanılabilir. İş yerinin değişen düzenleme ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüde esnektir ve yeni bir alana taşınıp uyum sağlayacak şekilde kolaylıkla uyarlanabilir.


7.Verimlilikte artış

Teknolojideki, süreçlerdeki ilerlemenin ve talep artışının bir sonucu olarak çalışma ortamında kaçınılmaz biçimde değişen dinamiklerin ekip verimliliğini ve çalışanın kuruma bağlılığını arttırdığı gözlemlenmiştir. Modüler depolama ve taşıma sistemleri, yalın üretimin desteklenmesinde giderek daha da popüler hale gelmiştir. Alanın işleve dayalı olarak tahsis edilmesine ve bu sayede çalışma alanının daha verimli kullanılmasına olanak tanırlar. Bu da, çalışanların daha mutlu, verimli ve daha az stresli olmalarına yardımcı olur. “Tam zamanında” bileşen temini verimliliği maksimum düzeye taşıyıp üretimi arttırırken, ergonomiyi iyileştirilmiş çalışma alanları çalışma ile ilgili hareketleri azaltır.
Tasarım ekibimiz, hem üretim süreçlerinize hem de bütçenize uygun, işlevsel ve esnek çözümler açısından en iyi çözüme karar vermenize yardımcı olabilir.

Üretim Alanınızı İyileştirmeye Hemen Başlayın!

Fabrika ve lojistik merkezinizi iyileştiren modüler taşıma ve depolama sistemleri konusunda uzman ekibimizin ziyaret edip uygun projeyi geliştirmesini istiyorsanız bilgilerinizi bırakın.