Özel Çalışma Hücreleri Takım Çalışmasını Teşvik Eder

AUTO PRODUCTION TEAM AT WORK

Çalışma hücrelerini bir tesise tanıtmak çok büyük bir etkiye sahip olabilir. Birçok fayda arasında maliyet tasarrufu, verimlilik artışı ve değerli çalışma alanının geri kazanılması bulunmaktadır.

Özel bir çalışma hücresi, belirli bir ürünü veya benzer ürünleri üretmek için kullanılan mantıksal ve stratejik olarak düzenlenmiş bir çalışma birimidir.

Özel çalışma hücreleri genellikle bir çalışma istasyonundan daha büyüktür fakat tüm üretim katını doldurmazlar. Belli bir alanda ortak bir hedefi paylaşan bir grup insan ile iletişimin geliştirilmesi ve ekip çalışmasının geliştirilmesi ek bonusunu birleştirerek kullanır. Özel çalışma hücreleri genellikle proses akışını, kaliteyi ve hızı iyileştirmek ve maliyetleri düşürmek için üretim tesislerine dahil edilir.

Yer Tasarrufu

Birkaç önceden yayılmış çalışma istasyonlarını tek bir kompakt alana taşıma, yerden kazandıran faydalar sağlayacaktır. Ek hücreler için daha fazla oda yaratılıp alan kazanılarak üretim kapasitesini artırır.

İşlevsellik

Bir üretim tesisinde, üretim sürecinde yer alan ekipman, üretilen ürünlerin bir aşamadan diğerine kolayca ve sorunsuz hareket edecek şekilde düzenlenmelidir. Bu, ekipman üretilen ürünlerin mantıksal ilerlemesini kolaylaştıran işyerlerinde gruplandırıldığında mümkün olur – bir uçtaki hammadden diğerine bitmiş ürüne. Benzer şekilde, ofis bağlamında, çalışma hücreleri, daha iyi bir iletişim akışı ve paylaşılan kaynakların daha verimli kullanımı ile işbirliğini kolaylaştırabilir.

Esneklik

Özelleştirilmiş bir çalışma hücresi, ön mühendisliği yapılmış bir hücrenin avantajlarını özel bir çözümün esnekliği ile birleştirir. Bu esneklik, montaj hatlarının kolayca yönetilebilen bir hızda evrim geçirmesine imkân vermekte ve böylece daha az sermaye harcamasını tercih eden yalın üreticiler için mükemmel bir çözüm haline gelmektedir.

Kalite

WORKCELL EXAMPLE
Çalışma hücresi örneği

Bir alanda birkaç istasyonla, ürünler bir istasyondan diğerine geçerken daha az zaman harcıyor. Bu, hızlı bir şekilde kusur bulmak için önemlidir. Ürünün tesisteki başka bir bölgeye taşınması ve kontrol edilmeden önce uzun süre bekletilmesi yerine, hücredeki bir istasyondan diğerine hızla geçer ve kusurlar hemen görülür. Bu sadece kaliteyi arttırmakla kalmaz, aynı zamanda zaman ve paradan tasarruf sağlar.

Soldaki özel bir işyeri için bir konsept düzenidir. Bu, dört farklı istasyonun bir kompakt alana nasıl birleştirildiğini gösterirken, operatörlere görevlerini yerine getirmek için yeterli alana sahip olmalarını sağlar.
Dört operatörün çalışma istasyonları daha önce ayrı bir yere yayılmıştı, tesis içinde daha fazla yer kaplıyor ve hareket israfı ekleniyordu. Parçaların bir çalışma istasyonundan diğerine taşınması gerekiyordu. Bu çalışma hücresi parçaların bir sonraki operatöre hemen itilmesine izin verir, böylece zaman ve emek tasarrufu sağlanır.

Operatörlerin yakınlığı ve parçaların sürekli hareket etmesi, kalite sorunlarının hızlı bir şekilde tespit edilmesini sağlar. Örneğin, ayrı çalışma istasyonlarında nokta 1’deki operatör, stoklanmış ve sonunda operatör 2’ye getirilen parçalar üzerinde çalışabilir. Bu, operatör 2’nin bir kalite sorunu bulması birkaç saat anlamına gelebilir. Örnek çalışma hücresinde, operatör 1, parçaları operatör 2’ye sürekli itmekte ve kalite kaygılarını hemen tespit etmektedir.
Çalışma hücreleri boru ve bağlantı elemanları ile kurulmak zorunda kalmasalar da, modüler bir yaklaşım kullanarak, hücrenin, üretim ve süreçlerdeki değişiklikler için kolaylıkla yeniden yapılandırılacak esnekliğe sahip olmasını sağlar; bu, uzun vadede daha iyi bir yatırım getirisi anlamına gelir.