Slide

Kayıp ve Maliyetlerin Azaltılması – 5S

Trilogiq tarafından üretilen modüler sistemlerim üretim merkezlerinde gerçekleşen kayıpları azaltırlar. Yapılar özel olarak üretim ve depolama görevine yönelik olarak kusursuz biçimde doğru şekil ve ebatlarda oluşturulurlar. Bu özellik işletmelerin alanı daha verimli şekilde kullanmasını sağlar. Ayrıca yapılar kolay erişim için öğeleri en uygun konumda sunarlar. Böylece verimlilik maksimize edilirken ergonomik etkinliğe yönelik olarak gereksiz hareketleri azaltılır. Kesintisiz kayıp minimizasyonunu sağlamaya yönelik olarak gereksinimler değiştiğinde yapılar kolayca modifiye edilirler,

Bizimle İletişime Geçin Katalogları İndirin