Slide

Görsel Yönetim

Modüler sistemlerimiz ile fabrika alanlarındaki iletişimi destekleyen görsel yönetim sistemlerini kurmak da mümkündür. Yapılar duyuru panolarını, bilgi küplerini, kioskları, ekran çerçevelerini ve görsel işitsel ekipmana yönelik destekleri içermektedir. Bu yapılar sofistike ve tarz sahibi görsel yönetim platformları oluşturmak için birbirleriyle, modüler üretim tesisleriyle ve konvansiyonel yapılarla entegre edilebilirler. Bileşenler müşterilerin kurumsal tarzlarıyla eşleşebilecek çok çeşitli renklerde mevcuttur. Değişiklik gerektiğinde yapılar kolayca modifiye edilebilirler.

Bizimle İletişime Geçin Katalogları İndirin