5S Yalın Üretim Yolculuğunun Başlangıç Noktası

TR_5S-Poster_image5S genellikle yanlış anlaşılan ve yaygın bir biçimde sadece bir kurum içi düzen faaliyeti olarak düşünülen bir kavramdır. Her ne kadar kurum içi düzen önemli olsa da 5S bundan çok daha geniş bir kapsama sahiptir. 5S işyeri organizasyonu ile ilgili bir kavramdır. Bu kavram YALIN üretim yolculuğunun başlangıç noktasını teşkil etmekte olup iş gücünü, geliştirme sürecinin geneline ve ‘Standartlar ile Uygulamaların’ kullanımına dâhil etmektedir.

5S aynı zamanda bir organizasyonun işine olan yaklaşımını ölçme yöntemi olarak da kullanılabilmektedir.  5S ilkeleri kullanılarak yapılan bir işyeri değerlendirmesi sonucunda organizasyonun sürekli gelişim kabiliyeti ile görsel yönetim standartlarının net bir fotoğrafı kısa bir süre içerisinde çekilebilir.

5S kavramının adımları şunlardır;

Ayıklama (Sort)

İhtiyaç duyulmayan eşyaların elden çıkarılması    

graphit-5s-cleaning-station1Çöp ve yığınların ayıklanıp bertaraf edilmesi moral üzerinde ani bir etkiye sebep olacaktır. Bu şekilde yeniden boş yer kazanılır ve depolama maksimum verimlilikle kullanılmak üzere tasnif edilir.

Üretim sürecini tamamlamak için görevleri en verimli sıraya göre sınıflandırın.

Personeli mevcut prosedürleri analiz ederek angaje edebilmek için bir değer akış şeması oluşturun. Ürününüzü üretim başlangıcından alıp dağıtım noktasına götüren görevler için gelişmiş süreçler tasarlayın.

Düzen (Straighten)

İşyerinin görevler etrafında organize edilmesi

Görev için gerekli her şeyin ihtiyaç duyulduğunda kolayca bulunabilir ve kolaylıkla temin edilebilir bir mesafede olmasını sağlayın.

Titiz bir üretim ve nakil sırası takip edilmesini sağlayan FIFO İlk giren ilk çıkar, ilkesi sürece veya depolama yerine giren ilk parçanın aynı zamanda süreçten veya depolama yerinden çıkan ilk parça olmasını sağlamaktadır.

Bombardier-WorkBench-02Temizlik (Shine)

Çalışma alanı ve ekipmanların temizlenmesi.

Makine, ekipman ve çalışma ortamının bakımı sağlık ve güvenlik açısından ve israfın azaltılması bakımından önemlidir. Üretim yavaşlamaları ile israf edilen zamanın en aza indirilmesi ve önlenmesi mümkün olan tamir duraklamaları, yüksek kalitede üretim yapmaya konsantre olmanızı sağlayacaktır.

Standartlaştırma (Standardise)

Standartların belirlenmesi  

Sürecin her aşaması için basit ve kolayca takip edilebilir adımlardan oluşan standartlaştırılmış görevler oluşturun. Standartlaştırılmış süreçlerin görsel yönetimi, operatörleri net bir şekilde tanımlanmış bir süreci kullanmak suretiyle belli görevleri her seferinde aynı şekilde icra etmeye yönlendirir. Bu, zaman, teknoloji, alet ve malzemeler gibi farklı kaynakları etkin bir şekilde bir araya getirip kullanmaktadır.

Disiplin (Sustain)

Yürürlüğe koyduğunuz standartların devam ettirilmesi

Standartları sürdürmeye, denetlemeye ve üzerinde ayarlamalar yapmaya devam edin. Süreçler, maliyet tasarrufu sağlanması ve devamlı gelişim için yüksek standart ve verimliliklerin sürdürülmesi amacıyla farklı yalın üretim tekniklerinin uygulanması suretiyle ayrıca analiz edilip en uygun hale getirilebilmektedir.

5S kavramının devam eden başarısı, ekibin denetim belgelerini kullanmadaki disiplinine bağlı olup sıklıkta sorumlu işyeri sahipleri tarafından kararlaştırılan Gemba faaliyetleri esnasında puanlandırılan ve incelenen bir temel performans göstergesi (KPI) haline gelmelidir.

5S kavramının faydaları

  • Güvenliğin arttırılması.
  • Temel Performans Göstergesi (KPI) ve Kaizen etkinlikleri için temel etken oluşturulması.
  • Yalın üretim yolculuğunuzun başlatılması için sağlam bir temel oluşturulması.
  • Ekip üyelerinin bir sahiplik, dâhil olma ve sorumluluk duygusu kazanması.
  • İsrafın azaltılması.
  • Verimlilik, kalite ve ekip bağlılığı performansının geliştirilmesi.
  • Karlılığın arttırılması.

shadowboard5s

Sistematik ve yöntemli bir yaklaşım, ekiplerin işyerini en güvenli ve en etkin bir biçimde organize etmesini sağlayacaktır. Bu aynı ölçüde her sektörde uygulanabilir ve başarılı bir yöntem olup, ivedi sonuçların alınmasını sağlamaktadır.

İşyerinizde 5S ilkelerinin uygulanmasına ilişkin çözümler hakkında daha fazla bilgi almak için ekibimizle temasa geçin.

İşyerinizde basıp sergilemek için ücretsiz poster indirin.

 

 

 

 

Üretim Alanınızı İyileştirmeye Hemen Başlayın!

Fabrika ve lojistik merkezinizi iyileştiren modüler taşıma ve depolama sistemleri konusunda uzman ekibimizin ziyaret edip uygun projeyi geliştirmesini istiyorsanız bilgilerinizi bırakın.

 


 

 

 

Categories:Yalın Üretim